odaberite jezik: BiH \ EN

Projekti u toku

 

Ispod možete vidjeti neke od projekata na kojima smo trenutno angažovani:

Rekonstrukcija gradske vijećnice u Mostaru

gradska vijecnica rekonstrukcija mostar

 

Izgradnja KPZ u Mostaru, I faza

kpz mostar izgradnja izgradnja zatvora u mostaru

 

Izgradnja putnog AB mosta preko rijeke Stupčanice u općini Olovo

Izgradnja AB mosta Olovo

 

Sanacija škarpe M16.2 dionica: Prozor - Jablanica km 48+800 (Ulaz u Prozor)

sanacija škarpe prozor jablanica

Izgradnja ceste M17.3 Buna - Neum dionica Kiševo Broćenac

izgradnja ceste m17.3 buna neum

Izvanredno čišćenje grada Mostara

izvanredno ciscenje snijega u mostaru

Zimsko održavanje za HNK kanton

zimsko odrzavanje cesta
Tuneli, mostovi
izgradnja i rekonstrukcija tunela i mostova hp investing
Izgradnja i rekonstrukcija objekata saobraćajne infrastrukture: mostovi, tuneli, parteri i dr.
 
Rekonstrukcija cesta
Izgradnja i rekonstrukcija raznih vrsta saobraćajne infrastrukture: ceste, putevi itd.
 
Hidrotehnički objekti
Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija hidrotehničkih objekata: rezervoari, vodozahvati idr.
 
Građevinski materijal
Proizvodnja građevinskog materijala (agregat za beton i asfalt, tamponski i drugi kameni materijal).
 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba