HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Visokogradnja

HP Investing d.o.o. izvodi industrijske projekte kao i stambene i poslovne objekte, koristeći pri tome spektar usluga koje su međusobno usko povezane. Naši inžinjeri i kvalificirani radnici realiziraju projekte svih vrsta u domenu visokogradnje i injžinjeringa i to:

• Izgradnja stambenih, poslovnih, industrijskih i javnih objekata
• Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata
• Izgradnja različitih komunalnih objekata
• Betonski radovi
• Zidarski radovi
• Građevinsko - zanatski radovi
• Završni radovi 

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba