HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Radionice

Održavanje građevinske opreme (mašina, vozila i postrojenja) izvodi se na dvije razine: preventivno i korektivno.
Preventivno održavanje (servise) izvode terenske radionice u sklopu Projekta. Stručno i materijalno su osposobljene za izvođenje servisa i manjih popravaka.

Korektivno održavanje (remont) izvodi Centralna radionica za održavanje, smještena na Bišću polju, (Južni ulaz u Mostar) a čine je radionice, skladišta i proizvodne hale.
Po potrebi se popravlja i održava građevinska mehanizacija i za druge korisnike. Centralna radionica izvodi investicijsko održavanje građevinske opreme i pruža logističku ispomoć terenskim jedinicama.

Dislokacija građevinske opreme između Projekata sastavni je dio rada Centralne radionice. Značajan dio aktivnosti Centralne radionice sačinjavaju bravarski radovi. U sklopu bravarske radionice izrađuje se široki spektar bravarskih radova, od popravaka dijelova građevinske opreme, do izrade vrlo složenih sistema skela, oplata, kalupa i ograda mostova. 

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba