HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Pogon za prefabrikaciju

HP Investing d.o.o. ima izgrađenu posebnu fabriku za industrijsku proizvodnju prefabrikovanih armiranobetonskih i betonskih proizvoda. To su odgovarajući konstrukcijski elementi mostova, hala, betonske galanterije te drugi armiranobetonski i betonski elementi raznih namjena.

Fabrika je dobro saobraćajno povezana, jer je smještena neposredno uz magistralnu cestu M-17 Sarajevo-Mostar i željezničku prugu Sarajevo - Ploče, što omogućuje brzu i ekonomičnu dopremu i otpremu materijala i gotovih betonskih proizvoda.

U sklopu fabrike se nalazi:
• Betonara „LIEBHERR“ kapaciteta 60 m3/sat sa elektroničkim upravljanjem,
• Armirački pogon za vlastite i vanjske potrebe,
• Stolarska radionica za izradu čeličnih i drvenih oplata. 

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba