HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Građevinski materijal

Asfalt

Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina sa odgovarajućim frakcijama mineralnog kamenog materijala su modernizovana AMMANN „JUSTBLACK“ 160 sa praktičnim učinkom proizvodnje od 160 t/h.
Asfaltna baza je opremljena modernom opremom i u svom sastava ima: kompjutersko-procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima, automatsko doziranje toplih materijala, vaganje i mješanje sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom zajedno sa programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko-elektronsku regulaciju podataka u sušari. U asfaltne baze su ugrađeni ekološki filteri posljednje generacije.Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši ovlaštene laboratorija za asfalt.Za transport sveže asfaltne mase HP Investing d.o.o. posjeduje odgovarajuća teretna vozila sa 2, 3, i 4 osovina.Beton

HP Investing d.o.o. spada u najveće proizvođače betona u regionu, a po kvalitetu se sigurno nalazi u samom vrhu. Betonski pogon raspolaže sa tri fabrike betona ukupnog kapaciteta preko 160 m3/h i u situaciji je da odgovori svim zahtjevima savremenog građevinarstva, kako kvantitativno tako i kvalitativno.
Kompjutersko upravljanje betonskim bazama omogućuje podešavanje optimalnih uslova - vlažnost agregata, cementa, vode, dodataka betonu. Sve fabrike betona su opremljene dozatorima za više aditiva, vlagomjerima za merenje vlažnosti agregata, a tamo gde je potrebno, i vlagomjerima u samoj mešalici za beton.

Današnja proizvodnja betona je skoro nezamisliva bez korištenja aditiva za betone. Sve nove generacije aditiva gotovo po pravilu se prvo koriste u našim betonskim pogonima. Postignuta je saradnja sa svim značajnijim proizvođačima građevinske hemije gde svakako treba izdvojiti: MC, BASF.

Transport svježe betonske mase se vrši sa deset auto-mejšalica zapremina od 7 do 10 m3, a za ugradnju betona koriste se dvije betonske pumpe dužine ruke 38 m' i 24 m' kao i mixer pumpe. Kontrola kvaliteta proizvodnje betona vrše ovlaštene institucije i laboratorije za beton, opremljene po evropskim standardima i sa stručnim kadrom koji omogućava praćenje i usvajanje svih svjetskih tendencija u proizvodnji betona.

Postojenja za proizvodnju kamenog agregata

HP Investing d.o.o. poseduje dva postrojenja za pranje i separisanje kamenog agregata i to:
• Separacija postrojenja za premeljavanje i pranje frakcija , marke : SCT Q 40 m3/h
• Separacija “SCT” za proizvodnju svih vrsta agregata namjenjenih za proizvodnju betona, asfalta i maltera, kapaciteta 30m3/h
Takođe, posjedujemo mobilno drobilično postrojenje za tampon Powercrusher PC10/60 sa dodatnim sistemom za oprašivanje, proizvođač Hartl, kapaciteta 200t/h i dvije (2) mobilne sijačice „Finlau „ 393 , kapaciteta 200 t / h
Kvalitet proizvoda kontroliše ovlaštena Labaratorija za ispitivanje betona i kamenog agregata. Rezultat svega toga je dobijanje kvalitetnog separisanog kamenog agregata koji se može koristiti za spravljanje betona visokih tehničkih karakteristika, kao i za spravljanje mešavina za nasipanja i izradu asfalt betona.

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba