HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Hidrogradnja

HP Investing d.o.o. izvodi sve vrste hidrotehničkih radova kao što su: izgradnja, rekonstrukcija nasipa, kanala, bazena, tunela i cjevovoda, osiguranje obala, spoljnih vodovoda i kanalizacija, vodotornjeva, pumpnih stanica, prečistača...

Veliko iskustvo, stručnost i odgovarajuća tehnologija omogućili su da se do sada izgradi vodovodne, kanalizacione i kolektorske mreže, prečistače itd... Izrada kolektora vrši se pomoću čeličnih kliznih oplata, a za razupiranje rovova koristi se oplata, kao i čelične talpe. Kod izvođenja hidrotehničkih radova primenjuje najsavremenija oprema i mehanizacija.

 

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba