HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Betonska galanterija

U sklopu HP Invetinga posluje pogon za proizvodnju betonske galanterije za saobraćajne i infrastrukturne objekte (ivičnjaci, kanalice, rigoli, ploče,betonske cijevi...)

Proizvodnu liniju opslužuje fabrika betona čime se garantuje kako vrhunski kvalitet, tako i veliki kapacitet.
Kompletan proizvodni proces se prati od strane olaštene laboratorije za beton.

betonska galanterija proizvodnja hp investing proizvodnja betonske galanterije

betonska galanterija proizvodnja hp investing betonska galanterija hp investing

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba