hp investing logo odaberite jezik: BiH \ EN

HP Investing d.o.o. Mostar

HP INVESTING d.o.o. Mostar je poslovni, pravni i vlasnički nasljednik SZR “Građevinar” Mostar, osnovan 1980. godine.

Pod sadašnjim imenom i sa proširenom djelatnosti posluje na investicionom tržištu od 1995. god.
Osnovna djelatnost firme je: Izgradnja i rekonstrukcija objekata saobraćajne infrastrukture (putne saobraćajnice, mostovi, tuneli, parteri i dr.).

hp investing betonara mostar

Proizvodnja betonske galanterije za saobraćajne i infrastrukturne objekte (ivičnjaci, kanalice, rigoli, ploče, betonske cijevi: pune i drenažne) je takođe jedna od osnovnih aktivnosti fime HP INVESTING d.o.o. Mostar.

Takođe radimo proizvodnju i usluge transporta i ugradnje svih vrsta i MB betona (obični, hidrotehnički i visokovrijedni betoni).

U našim građevinskim poduhvatima smo vođeni idejom da efikasno, brzo i uz vrhunski kvalitet udovoljimo zahtjevima naših investitora.

Stručni i kvalitetni kadrovi, te savremena građevinska mehanizacija i oprema čine osnovnu snagu kompanije pri uspješnoj realizaciji projekata. Pri svemu tome surađujemo sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima materijala i opreme, kao i provjerenim i kvalitetnim kooperantima pri izvođenju specijalizovanih građevinskih radova. Osnovne vrijednosti kompanije su izvođenje radova u skladu sa preuzetim rokovima i dogovorenim kvalitetom, te kontinuirana komunikacija sa naručiocem projekta u cilju eventualnih nepravilnosti koje se mogu javiti tokom izvršenja dogovorenog posla.

Kompanija je od svog osnivanja u stalnoj ekspanziji sa tenzijama ka daljem razvoju poslovanja. 

Trenutni projekti

HP investing je konstantno angažovan na održavanju više putnih pravaca u HNK uključujući i pravac M-17.
Trenutno smo angažovani na sljedećim projektima:
- Sanacija škarpe na cesti M16.2 dionica Prozor – Jablanica. Investitor JP Direkcija za ceste FBiH
- Sanacija škarpe na cesti M17 dionica Jablanica – Mostar. Investitor JP Direkcija za ceste FBiH.
- Rekonstrukcija ceste M16.2 prolaz kroz Jablanicu. Investitor JP Direkcija za ceste FBiH.
- Rekonstrukcija mosta na M17 dionica Jablanica-Mostar. Investitor JP Direkcija za ceste FBiH.
- Redovno održavanje mostova na magistralnim cestama FBIH. Investitor JP Direkcija za ceste FBiH.
- Izgradnja KPZ u Mostaru, I faza. Investitor KPZ Mostar.
- Asfaltiranje ulica u opštini Berkovići. Investitor Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede RS.
- Rekonstrukcija poslovnog objekta Gradske vijećnice u Mostaru. Investitor Grad Mostar.
- Izgradnja mosta preko rijeke Rame, „Čizmića luka“. Investitor Opština Prozor – Rama.

Sanacija škarpe Rekonstrukcija cesta Izgradnja KPZ Mostar
sanacija skarpe hp investing rekonstrukcija m17 ceste hp investing izgrdnja kpz mostar hp investing
Sanacija škarpe na cesti M17 dionica Jablanica – Mostar. Investitor je JP Direkcija za ceste FBiH. Rekonstrukcija ceste M16.2 prolaz kroz Jablanicu. Investitor je JP Direkcija za ceste FBiH. Izgradnja KPZ u Mostaru. Radi se zasad o prvoj fazi izgradnje KPZ-a. Investitor je KPZ Mostar.

 

 

HP - Novosti

Pročitajte neke od novosti koje se odnose na događaje i akcije vezane uz projekte za koje je naše preduzeće dobilo povjerenje da ih provede u djelo.

bager hp investing

mart 2012.
  Završetak rekonstrukcije poslovnog objekta Gradske vijećnice u Mostaru
   
mart 2012.
  Izgradnja KPZ u Mostaru, I faza
   
decembar 2011.
  Sanacija škarpe na cesti M16.2 dionica
Prozor – Jablanica
   
novembar 2011.
  Izgradnja putnog AB mosta preko rijeke Stupčanice na gradskoj obilaznici u općini Olovo
   
oktobar 2011.
  Izgradnja ceste M17.3 Buna - Neum dionica
Kiševo Broćenac
   

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba